จองคิวตรวจแม๊ะ

จองคิวตรวจแม๊ะ กับนายแพทย์ ทองฉัตร แสงสุริยะฉัตร (บุตรชายคุณหมอเส็ง) วันพุธ และ วันอาทิตย์ ที่ ศุนย์หมอเส็งอุดรธานี
โทรจองคิว 081-8720744